[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm lồi và bất đẳng thức

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm lồi và bất đẳng thức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: HÀM LỒI TRÊN RN
1.1. Tập lồi và hàm lồi trên RN.
1.2. Bộ trội và hàm lồi theo nghĩa Schur.
Chương 2: CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HÀM LỒI
2.1. Sử dụng hàm lồi chứng minh một số bất đẳng thức cổ điển.
2.2. Ứng dụng của bất đẳng thức Jensen.
2.3. Các phương pháp khác.
Chương 3: BẤT ĐẲNG THỨC MUIRHEAD VÀ BẤT ĐẲNG THỨC SCHUR
3.1. Trình bày các bất đẳng thức.
3.2. Ứng dụng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan