[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm lồi và một số bất đẳng thức

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm lồi và một số bất đẳng thức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Định nghĩa hàm lồi.
1.2. Các tính chất hàm lồi.
1.3. Một số định lí về hàm lồi.
Chương 2: MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC VỀ HÀM LỒI
2.1. Bất đẳng thức Jensen.
2.2. Bất đẳng thức Karamata.
2.3. Một số áp dụng về bất đẳng thức Jensen và Karamata.
Chương 3: ÁP DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC VÀ HÀM LỒI ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC SƠ CẤP
3.1. Các bài toán về tính chất hàm lồi và bất đẳng thức Jensen.
3.1. Các bài toán áp dụng tính chất hàm lồi và bất đẳng thức Karamata.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan