[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hiện tượng tiếp biến văn hóa - văn học qua bắc hành tạp lục của Nguyễn Du

[/kythuat]
[tomtat]
Hiện tượng tiếp biến văn hóa - văn học qua bắc hành tạp lục của Nguyễn Du
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: BẮC HÀNH TẠP LỤC TRONG SỰ NGHIỆP VĂN HỌC CỦA THI HÀO NGUYỄN DU
1.1. Thân thế Nguyễn Du.
1.2. Cuộc đời nguyễn Du qua các thi tập bằng chữ Hán.
1.3. Cuộc đi sứ của Nguyễn Du và sự ra đời của Bắc hành tập lục.
Chương 2: CẢM THỨC VĂN HÓA TRUNG HOA TRONG BẮC HÀNH TẠP LỤC
2.1. Cảnh sắc Trung Hoa trong Bắc hành tập lục.
2.2. Cuộc “gặp gỡ” của Nguyễn Du với các danh nhân văn hóa – lịch sử trong Bắc hành tập lục.
2.3. Những cuộc đối thoại văn hóa – lịch sử vượt không – thời gian trong Bắc hành tập lục.
Chương 3: ĐẶC TRƯNG NGHỆ THUẬT CỦA TẬP BẮC HÀNH TẬP LỤC
3.1. Tiếp biến về quan niệm nghệ thuật trong Bắc hành tập lục.
3.2. Mô hình sáng tác – Nét độc đáo trong Bắc hành tập lục.
3.3. Đặc trưng ngôn từ nghệ thuật trong Bắc hành tập lục.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan