[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đổi mới việc ra đề Văn ở trường trung học phổ thông từ góc độ đổi mới kiểm tra đánh giá

[/kythuat]
[tomtat]
Đổi mới việc ra đề Văn ở trường trung học phổ thông từ góc độ đổi mới kiểm tra đánh giá
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐỔI MỚI CÁCH RA ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Vai trò của đề kiểm tra trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.1.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục
1.1.2.1. Quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục
1.1.2.2. Đổi mới phương pháp dạy học
1.1.2.3. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.1.3. Đổi mới cách ra đề kiểm tra môn Ngữ văn
1.1.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
1.1.3.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng việc ra đề kiểm tra môn Ngữ văn hiện nay
1.2.2. Thực trạng đổi mới việc ra đề kiểm tra môn Ngữ văn hiện nay
Chương 2 ĐỔI MỚI VIỆC RA ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Mục đích đổi mới việc ra đề kiểm tra môn Ngữ văn
2.2. Yêu cầu cơ bản của đổi mới việc ra đề kiểm tra môn Ngữ văn
2.2.1. Phù hợp với đổi mới kiểm tra đánh giá hiện nay
2.2.2. Bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học
2.2.3. Đảm bảo tính chính xác
2.2.4. Đảm bảo tính tích hợp
2.2.5. Đảm bảo tính thực hành
2.2.6. Đảm bảo tính hệ thống, toàn diện
2.3. Một số mô hình xây dựng đề kiểm tra môn Ngữ văn theo góc độ đổi mới
2.3.1. Xây dựng đề kiểm tra thường xuyên
2.3.2. Xây dựng đề kiểm tra định kì
2.3.3. Xây dựng đề kiểm tra học sinh giỏi
2.3.4. Mô hình đề thi tốt nghiệp, đề tuyển sinh
Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Thời gian và quá trình thực nghiệm
3.3. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm
3.4. Nội dung thực nghiệm
3.4.1. Hệ thống đề kiểm tra thực nghiệm
3.4.1.1. Đề kiểm tra thường xuyên
3.4.1.2. Đề kiểm tra định kì
3.4.1.3. Đề thi học kì
3.4.2. Quy trình xây dựng một số đề kiểm tra
3.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm
3.5.1. Kết quả thực nghiệm
3.5.2. Nhận xét kết quả thực nghiệm
3.5.3. Một số kết luận và kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan