[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng bài tập Tự nhiên và Xã hội hỗ trợ rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh lớp Ba

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng bài tập Tự nhiên và Xã hội hỗ trợ rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh lớp Ba
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Kĩ năng đọc, kĩ năng viết và một số yếu tố liên quan
1.1.2. Tổng quan về tích hợp trong giáo dục
1.1.3. Tích hợp rèn kĩ năng đọc viết trong học tập khoa học
1.1.4. Một số yếu tố cần lưu ý khi xây dựng bài tập TN&XH theo hướng tích hợp hỗ trợ rèn kĩ năng đọc, viết cho HS.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Những yêu cầu về kĩ năng đọc, viết ở lớp 3
1.2.2. Chương trình, sách giáo khoa, vở bài tập môn TN&XH3
1.2.3. Vấn đề tích hợp trong môn TN&XH3 hiện nay
1.2.4. Quan điểm của giáo viên lớp Ba về việc tích hợp rèn kĩ năng đọc, viết qua bài tập môn TN&XH
1.3. Tiểu kết chương 1
Chương 2. BÀI TẬP MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI HỖ TRỢ RÈN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT CHO HS LỚP BA
2.1. Căn cứ xây dựng bài tập
2.1.1. Nội dung chương trình Tiếng Việt, Tự nhiên & Xã hội lớp 3
2.1.2. Đặc điểm tâm sinh lý và nhận thức của học sinh lớp Ba
2.1.3. Các hoạt động định hướng có liên quan đến ngữ liệu
2.2. Nguyên tắc xây dựng bài tập TN&XH
2.3. Bài tập TN&XH theo hướng tích hợp rèn kĩ năng đọc, viết cho HS lớp Ba
2.3.1. Các câu hỏi ôn tập
2.3.2. Các bài đọc và hoạt động tương tác với bài đọc
2.4. Độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy của bài tập
2.4.1. Độ khó
2.4.2. Độ phân biệt
2.4.3. Độ tin cậy
2.5. Tiểu kết chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM BÀI TẬP TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI HỖ TRỢ RÈN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT CHO HỌC SINH LỚP BA
3.1. Chọn mẫu thực nghiệm
3.1.1. Tiêu chí chọn mẫu
3.1.2. Phương pháp chọn mẫu
3.1.3. Mô tả mẫu
3.2. Tổ chức thực nghiệm
3.2.1. Nguyên tắc thực nghiệm
3.2.2. Phương pháp thực nghiệm
3.2.3. Quy trình thực nghiệm
3.3. Kết quả thực nghiệm và bàn luận về kết quả
3.3.1. Về thái độ
3.3.2. Về các bài tập TN&XH
3.3.3. Về kiến thức, kĩ năng TN&XH
3.3.4. Về sự phát triển kĩ năng đọc, viết
3.4. Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan