[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hành vi tham gia giao thông của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hành vi tham gia giao thông của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Tổng quan các nghiên cứu về hành vi trên thế giới
1.1.2. Các nghiên cứu về hành vi ở Việt Nam
1.2. Những cơ sở lý luận của đề tài
1.2.1. Lý luận về hành vi tham gia giao thông
1.2.3. Đặc điểm về hành vi tham gia giao thông của sinh viên ở một số trường Đại học tại TP.HCM
Tiểu kết chương 1
Chương 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI THAM GIA GIAO THÔNG CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Tổ chức nghiên cứu
2.1.1. Mục đích nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực trạng
2.1.3. Công cụ nghiên cứu
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Nhận thức của sinh viên về an toàn giao thông đường bộ
2.2.2. Thái độ của sinh viên về an toàn giao thông đường bộ
2.2.3. Một số biểu hiện ở hành vi chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ của sinh viên.
2.2.4. Nguyên nhân làm cho sinh viên hay vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
2.2.5. Đánh giá của sinh viên về hiệu quả của các loại hình tuyên truyền luật an toàn giao thông
2.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm thay đổi hành vi tham gia giao thông của sinh viên theo hướng tích cực
2.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên về An toàn giao thông
2.3.2. Nhóm giải pháp quản lí của các cơ quan chức năng
Tiểu kết chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan