[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong dạy học Toán ở phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong dạy học Toán ở phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG THỂ CHẾ DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNG
1.1 Số lớn nhất, số bé nhất trong nội dung học tập các tập số
1.1.1 Phân tích chương trình
1.1.2 Phân tích các sách giáo khoa
1.2 GTLN, GTNN của biểu thức và của hàm số
1.2.1 GTLN, GTNN của biểu thức ở lớp 7
1.2.1.1 GTLN, GTNN của biểu thức chứa dấu trị tuyệt đối
1.2.1.2 GTLN, GTNN của biểu thức chứa căn thức bậc hai
1.2.2 GTLN, GTNN của biểu thức và của hàm số ở lớp 9
1.2.3 GTLN, GTNN trong các SGK Đại số, Giải tích lớp 10, 11, 12
1.2.3.1 Chương trình nâng cao
1.2.3.1.1 GTLN, GTNN trong sách Đại số 10 nâng cao
1.2.3.1.2 GTLN, GTNN trong SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao
1.2.3.1.3 GTLN, GTNN trong sách Giải tích 12 nâng cao
1.2.3.2 Chương trình chuẩn
1.3 Bàn về các thuật ngữ giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số
1.4 Kết luận
Chương 2 MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG SƯ PHẠM CỦA ĐỐI TƯỢNG BẤT ĐẲNG THỨC KHÔNG NGHIÊM NGẶT
2.1 Bất đẳng thức không nghiêm ngặt trong các SGK Toán phổ thông
2.1.1 Sách Toán 6
2.1.2 Sách Toán 7
2.1.3 Sách Toán 8
2.1.4 Sách Toán 9
2.1.5 Các sách Đại số lớp 10
2.1.6 Các sách Đại số, Giải tích lớp 11 và 12
2.2 Kết luận
Chương 3 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1 Đối tượng và hình thức thực nghiệm
3.2 Giới thiệu nội dung thực nghiệm và phân tích tiên nghiệm
3.2.1 Bài tập 1
3.2.2 Bài tập 2
3.2.3 Bài tập 3
3.2.4 Bài tập 4
3.3 Phân tích hậu nghiệm
3.3.1 Bài tập 1
3.3.2 Bài tập 2
3.3.3 Bài tập 3
3.3.4 Bài tập 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan