[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1. Khái niệm.
1.2. Nội dung phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DNVVN.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KOM TUM
2.1. Đặc điểm cơ bản của tỉnh Kon Tum ảnh hưởng đến việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.2. Thực trạng phát triển DNVVN của tỉnh Kon Tum.
2.3. Thực trạng hỗ trợ của chính quyền đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2.4. Thực trạng khó khăn của DNVVN tỉnh Kon Tum.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KOM TUM
3.1. Căn cứ tiền đề đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3.2. Các giải pháp phát triển DNVVN từ phía chính quyền tỉnh Kon Tum.
3.3. Các giải pháp phát triển DNVVN từ phái doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan