[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Ninh Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Ninh Thuận
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng:
1.1.1. Khái niệm:
1.1.2. Phân loại tín dụng:
1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng:
1.1.2.2. Căn cứ vào đối tượng sử dụng:
1.1.2.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng:
1.1.2.4. Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng:
1.1.3. Chức năng của tín dụng:
1.2. Tổng quan tín dụng trung – dài hạn:
1.2.1. Khái niệm:
1.2.2. Nguồn vốn để cho vay trung – dài hạn:
1.2.3. Sự cần thiết của tín dụng trung – dài hạn:
1.2.4. Các hình thức tín dụng trung – dài hạn:
1.2.5. Vai trò của tín dụng trung – dài hạn:
1.2.6. Chất lượng tín dụng trung – dài hạn:
1.2.6.1. Khái niệm chất lượng tín dụng trung – dài hạn:
1.2.6.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung – dài hạn:
1.2.6.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung - dài hạn
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK – CHI NHÁNH NINH THUẬN
2.1. Lịch sử hình thành:
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank):
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Ninh Thuận (Sacombank Ninh Thuận):
2.2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Sacombank Ninh Thuận:
2.2.1. Ngành nghề kinh doanh:
2.2.2. Các sản phầm và dịch vụ của Sacombank Ninh Thuận:
2.2.2.1. Sản phẩm tiền gửi:
2.2.2.2. Sản phẩm cho vay:
2.2.2.3. Thẻ Sacombank:
2.2.2.4. Dịch vụ chuyển tiền:
2.2.2.5. Thanh toán quốc tế:
2.2.2.6. Các sản phẩm dịch vụ khác:
2.3. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank Ninh Thuận qua 3 năm (2012-2014):
2.4. Định hướng phát triển của Sacombank Ninh Thuận trong những năm tới
2.5. Phân tích tình hình tín dụng trung – dài hạn của Sacombank Ninh Thuận qua 3 năm (2012 – 2014):
2.5.1. Tình hình huy động vốn của Sacombank Ninh Thuận qua 3 năm (2012 – 2014):
2.5.2. Quy trình cho vay trung – dài hạn của Sacombank Ninh Thuận:
2.5.3. Tình hình tín dụng trung – dài hạn Sacombank Ninh Thuận qua 3 năm (2012 – 2014):
2.5.3.1. Doanh số cho vay trung – dài hạn:
2.5.3.2. Tình hình thu nợ trung – dài hạn:
2.5.3.3. Tình hình dư nợ trung – dài hạn:
2.5.3.4. Tình hình nợ quá hạn trung – dài hạn:
2.5.3.5. Phân tích hiệu quả cho vay vốn trung – dài hạn của Sacombank Ninh Thuận qua các chỉ số:
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét và đánh giá chung tình hình tín dụng trung – dài hân tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Ninh Thuận:
3.1.1. Những thành tựu đạt được:
3.1.2. Tồn tại và nguyên nhân:
3.2. Kiến nghị: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tình hình tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Ninh Thuận.
3.2.1. Nâng cao hiệu quả huy động vốn trung – dài hạn
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:
3.2.3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng những sản phẩm dịch vụ:
3.2.4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo:
3.2.5. Thực hiện chiến lược khách hàng:
3.2.6. Biện pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn:
3.2.7. Mở rộng chính sách tín dụng:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan