[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng.
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG QUẢN NAM
2.1. Tổng quan về Ngân hàng công thương Quảng Nam.
2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.
2.4. Những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.
2.5. Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG QUẢNG NAM
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2015.
3.2. Những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng.
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTMCP Công Thương Quảng Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan