[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vành và môđun Cohen – Macaulay

[/kythuat]
[tomtat]
Vành và môđun Cohen – Macaulay
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Chiều và độ cao.
1.2. Môđun đối đồng điều địa phương.
Chương 2: VÀNH VÀ MÔĐUN COHEN-MACAULAY
2.1. Độ sâu của môđun.
2.2. Vành và môđun Cohen-Macaulay.
Chương 3: HỆ SỐ HILBERT VÀNH VÀ MÔĐUN COHEN-MACAULAY
3.1. Đa thức Hilbert và số bội.
3.2. Hệ số Hilbert thứ 0 và thứ nhất của vành Cohen-Macaulay.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan