[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm sử dụng thiết bị đo nhiệt để phân tích tình trạng làm việc của ổ lăn

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm sử dụng thiết bị đo nhiệt để phân tích tình trạng làm việc của ổ lăn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: Ổ LĂN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC CỦA Ổ LĂN
1.1. Ổ lăn thường dùng
1.1.1. Giới thiệu chung
1.1.2. Các thông số vận hành của vòng bi
1.2. Các tình trạng hỏng và nguyên nhân gây hỏng ổ lăn
1.2.1. Các hoạt động bất thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
1.2.2. Các dạng hỏng thường gặp của ổ lăn
1.3. Một số giải pháp đánh giá tình trạng hỏng Ổ
1.3.1. Theo dõi (giám sát) tình trạng làm việc của ổ lăn dựa trên yếu tố nhiệt độ
1.3.1.1. Khái quát chung
1.3.1.2. Phương pháp theo dõi (giám sát) nhiệt độ
1.3.1.3. Thiết bị giám sát nhiệt độ bằng phương pháp không tiếp xúc
1.3.2. Theo dõi và phân tích rung động
1.3.3. Theo dõi và phân tích dầu bôi trơn
1.3.4. Kỹ thuật NDT
1.3.5. Kỹ thuật siêu âm
1.4. Kết luận chương
2.1. Mô hình thí nghiệm thu nhận tín hiệu nhiệt
2.1.1. Sơ đồ chung của mô hình thí nghiệm
2.1.2. Thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc AZ8857
2.1.3. Thiết kế, chế tạo các chi tiết của mô hình thí nghiệm
2.2. Lắp ghép các chi tiết để tạo thành mô hình hoàn chỉnh
2.3. Kết luận chương
CHƯƠNG 3: THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
3.1. Thiết lập thí nghiệm
3.1.1. Các trang thiết bị thí nghiệm
3.1.2. Lắp đặt các thiết bị thí nghiệm
3.1.3. Trình tự thực hiện thí nghiệm
3.1.3.1. Trình tự thực hiện thí nghiệm với mô hình đã thiết kế
3.1.3.2. Trình tự thí nghiệm với mô hình máy đo ma sát - mòn
3.2. Kết quả thí nghiệm
3.2.1. Kết quả thí nghiệm với mô hình thiết kế
3.2.2. Kết quả thí nghiệm với mô hình máy đo ma sát - mòn
3.3. Kết luận chương
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
4.1 Các kết quả đã đạt được
4.2 Đề xuất các hướng nghiên cứu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan