[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu bán tổng hợp cacboxyl methyl cellulose (CMC) hòa tan từ cellulose thân tre và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu bán tổng hợp cacboxyl methyl cellulose (CMC) hòa tan từ cellulose thân tre và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
Chương 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tách cellulose thân tre.
3.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình nấu tre theo phương pháp sunfat (phương pháp Kraft).
3.1.2. Tẩy trắng bột cellulose thô.
3.1.3. Phân tích sản phẩm cellulose thân tre bằng phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (IR).
3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình bán tổng hợp CMC từ cellulose thân tre.
3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ NaOH đến mức độ thế của CMC.
3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian kiềm hóa đến mức độ thế của CMC.
3.2.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ mol ClCH2COONa/cellulose đến mức độ thế của CMC.
3.2.4. Ảnh hưởng của thời gian cacboxyl hóa đến mức độ thế của CMC.
3.3. Phân tích sản phẩm cacboxyl methyl cellulose.
3.4. Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn kim loại của cacboxyl methyl cellulose.
3.4.1. Đường cong phân cực của thép trong dung dịch NaCl 3,5% khi không có chất ức chế.
3.4.2. Ảnh hưởng của thời gian ngâm thép trong dung dịch CMC đến tính chất ức chế ăn mòn.
3.4.3. Ảnh hưởng của nồng độ dung dịch CMC đến tính chất ức chế ăn mòn kim loại.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan