[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá vai trò và lựa chọn thiết bị facts sử dụng cho hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá vai trò và lựa chọn thiết bị facts sử dụng cho hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015-2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN VIỆT NAM
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống điện Việt Nam.
1.2. Sơ đồ hệ thống điện dùng để tính toán.
1.3. Kết luận.
Chương 2: NGUYÊN CỨU CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ FACTS VÀ LỰA CHỌN PHẦN MỀM SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH TOÁN
2.1. Công nghệ FACTS.
2.2. Các tính chất của thiết bị điều khiển FACTS.
2.3. Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc và vai trò của một số thiết bị FACTS trong việc điều khiển hệ thống điện.
2.4. Giới thiệu một số chương trình tính toán giải tích mạng điện.
2.5. Kết luận.
Chương 3: NGHIÊN CỨU ĐÁNH VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ FACTS TRONG VIỆC ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
3.1. Đặt vấn đề.
3.2. Tính toán các chế độ vận hành của hệ thống điện IEEE – 39 nút.
3.3. Đánh giá vai trò của các thiết bị FACTS.
3.4. Kết luận chung.
Chương 4: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ FACTS ĐỂ LẮP ĐẶT CHO HTĐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 – 2020.
4.1. Giới thiệu.
4.2. Tính toán phân tích các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam.
4.3. Đề xuất sử dụng các thiết bị FACTS lắp đặt cho hệ thống điện Việt Nam.
4.4. Kiến nghị đề xuất.
4.5. Kết luận chung.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan