[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy của lưới điện phân phối thành phố Tuy Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy của lưới điện phân phối thành phố Tuy Hòa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm về độ tin cậy.
1.2. Độ tin cậy cung cấp điện.
1.3. Nguyên nhân gây ra mất điện và thiệt hại do mất điện.
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cây lưới điện.
1.5. ĐTC LĐPP một số nước trên thế giới.
1.6. Hiện trạng LĐPP TP TH.
1.7. Một số biện pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện.
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
2.1. Các phương pháp đánh giá độ tin cậy.
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ tin cây lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE – 1366.
2.3. Các ví dụ sơ bộ LĐPP dùng để tính toán độ tin cậy theo tiêu chuẩn IEEE – 1366.
Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
3.1. Tính toán đánh giá ĐTC LĐPP.
3.2. Xây dựng chương trình tính toán ĐTC LĐPP.
3.3. Tính toán với các ví dụ sơ đồ lưới điện để tính toán ĐTC theo tiêu chuẩn IEEE – 1366.
Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ TUY HÒA HIỆN TRẠNG
4.1. Thu thập số liệu.
4.2. Tính toán, phân tích ĐTC LĐPP TPTH.
4.3. Đánh giá ĐTC LĐPP TPTH.
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ TUY HÒA
5.1. Đề xuất các giải pháp nâng cao ĐTC LĐPP TPTH.
5.2. Đánh giá các giải pháp.
5.3. Lựa chọn giải pháp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾ NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan