[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu điều kiện chiết tách asiaticoside từ rau má (centella asiatica) và ứng dụng trong sản xuất trà chức năng từ rau má
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về cây rau má.
1.2. Tổng quan về hoạt chất sinh học asiaticoside.
1.3. Tổng quan về chiết tách hoạt chất sinh học.
1.4. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước về tách chiết asiaticoside trong rau má.
1.5. Sơ lược về trà dược.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định một số thành phần hóa học của rau má.
3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi, thời gian, pH đến hàng lượng asiaticoside thu nhận trong quá trình chiết.
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của tỉ lệ dung môi, thời gian và pH đến hàng lượng asiaticoside thu nhận trên hệ thống chiết SOXHLET.
3.4. Sản xuất asiaticoside ở qui mô phòng thí nghiệm.
3.5. Nghiên cứu ứng dụng asiaticoside trong chế biến trà rau má túi lọc.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan