[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL server bằng phương pháp mã hóa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MÃ HÓA DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER 2008
1.1. Các khái niệm cơ bản của mã hóa dữ liệu trong SQL Server 2008.
1.2. Các thuật toán mã hóa dữ liệu được sử dụng trong trong SQL Server.
1.3. Mã hóa cột.
1.4. Mã hóa dữ liêu trong suốt TDE.
1.5. Mã hóa một chiều.
1.6. Tầng mã hóa.
1.7. Kết luận.
Chương 2: THUẬT TOÁN MÃ HÓA DỮ LIỆU
2.1. Thuật toán DES.
2.2. Thuật toán TRIPLE DES.
2.3. Thuật toán AES.
2.4. Thuật toán RSA.
2.5. Thuật toán MD5.
2.6. Thuật toán SHA.
2.7. Kết luận.
Chương 3: ỨNG DỤNG MÃ HÓA DÒNG DỮ LIỆU VỚI JAVA
3.1. Lý thuyết mã hóa trong Java.
3.2. Thiết kế thuật toán cho chương trình.
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.
3.4. Kết luận.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan