[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mô hình HEC-RAS để xác định vùng ngập lụt thượng lưu hồ chứa nước Đăk Mi 4

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mô hình HEC-RAS để xác định vùng ngập lụt thượng lưu hồ chứa nước Đăk Mi 4
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK MI 4
1.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên lưu vực hồ chứa nước Đăk Mi 4.
1.2. Nguyên nhân hình thành một số chế độ gây mưa lũ.
1.3. Hiện trạng các công trình trong lưu vực.
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH LŨ VÙNG THƯỢNG LƯU HỒ CHỨC NƯỚC ĐĂK MI 4
2.1. Tính toán lũ tựa dòng cháy ổn định.
2.2. Tính toán lũ vùng thượng lưu hồ chứa nước Đăk Mi 4 theo mô hình toán.
2.3. Các mô hình toán thủy lực tính lũ một chiều.
2.4. Mô hình tính toán dòng chảy đến.
Chương 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC – RAS TÍNH NGẬP LŨ VÙNG THƯỢNG LƯU HỒ CHỨC NƯỚC ĐĂK MI 4
3.1. Mô hình toán Hec-Ras.
3.2. Hệ phương trình cơ bản sử dụng trong Hec-Ras.
3.3. Phương pháp giải hệ phương trình cơ bản sử dụng trong Hec-Ras.
3.4. Áp dụng tính toán cho dòng chảy lũ vùng thượng lưu hồ chứa nước Đăk Mi 4.
3.5. Tính ngập lụt vùng thượng lưu hồ chứa nước Đăk Mi 4 theo phương pháp tựa ổn định.
3.6. So sánh kết quả tính toán mực nước lớn nhất theo Hec-Ras và phương trình tựa ổn định.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan