[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong công tác quản lý kho hàng tại siêu thị metro

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong công tác quản lý kho hàng tại siêu thị metro
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1. Tổng quan và khai phá dữ liệu.
1.1.1. Định nghĩa khai phá dữ liệu.
1.1.2. Các ứng dụng của khai phá dữ liệu.
1.1.3. Các bước của quy trình khai phá dữ liệu.
1.1.4. Nhiệm vụ chính trong khai phá dữ liệu.
1.1.5. Các phương pháp khai phá dữ liệu.
1.1.6. Lợi thế của khai phá dữ liệu so với các phương pháp cơ bản.
1.1.7. Lựa chọn phương pháp.
1.1.8. Thách thức trong ứng dụng và nghiên cứu kỹ thuật khai phá dữ liệu.
1.2. Luật kết hợp trong khai phá dữ liệu.
1.2.1. Vài nét về khai phá luật kết hợp.
1.2.2. Một số định nghĩa cơ bản.
1.2.3. Ví dụ về bài toán phát hiện luật kết hợp. 
1.2.4. Một số hướng tiếp cận trong khai phá luật kế hợp.
Chương 2: ỨNG DỤNG KHÁI PHÁ LUẬT KẾT HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHO HÀNG TẠI SIÊU THỊ
2.1. Phát biểu vấn đề.
2.2. Cơ sở dữ liệu quản lý kho hàng siêu thị.
2.4. Chương trình Demo minh họa.
2.5. Kết quả thử nghiệm và nhận xét đánh giá.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan