[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mô hình thiết bị UPFC và ứng dụng tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 500kV Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mô hình thiết bị UPFC và ứng dụng tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 500kV Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ FACTS TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt (FACTS).
1.2. Cấu hình và các thiết bị cơ bản của FACTS.
1.3. Phân loại thiết bị FACTS.
Chương 2: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ MÔ HÌNH CỦA THIẾT BỊ UPFC TRONG BÀI TOÁN TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ LẬP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN
2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị UPFC.
2.2. Mô hình tính toán.
2.3. Kết luận.
Chương 3: TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ SỬ DỤNG UPFC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEWTON-RAPHSON
3.1. Tính trào lưu công suất bằng phương pháp Newton-Raphson.
3.2. Tính trào lưu công suất bằng phương pháp Newton-Raphson khi xét đến thiết bị UPFC.
3.3. Thuật toán xây dựng ma trận Jacobian khi xét đến UPFC.
3.4. Ví dụ áp dụng đối với một số sơ đồ mẫu.
Chương 4: ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN 500kV NĂM 2015 CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ UPFC
4.1. Tổng quan về hệ thống điện Việt Nam.
4.2. Tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện 500kV năm 2015 khi chưa lắp đặt UPFC.
4.3. Tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 500kV năm 2015 khi lắp đặt UPFC.
4.4. Nhận xét.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan