[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Ước tính trong kế toán với vấn đề kiểm toán.
1.2. Quy trình kiểm toán các khoản mục có tính chất ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TẾ ÁP DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
2.1. Khái quát về Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
2.2. Quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
2.3. Nhận xét và đánh giá quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do AAC thực hiện.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO AAC THỰC HIỆN
3.1. Tính tất yếu phải xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do AAC.
3.2. Những giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện.
3.3. Kiến nghị thực hiện giải pháp.           
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan