[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu chè đen
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về thị trường nước giải khát từ chè.
1.2. Vai trò của cây chè đối với sức khỏe con người và nền kinh tế quốc dân.
1.3. Khái quát về chè đen.
1.4. Quá trình thanh trùng.
1.5. Một số nghiên cứu trong nước và ngoài nước về đồ uống chế biến từ chè.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Xác định một số chi tiêu hóa lý của chè đen.
3.2. Nghiên cứu quá trình trích ly chè đen.
3.3. Nghiên cứu quá trình phối chế phụ gia.
3.4. Xác định chế độ thanh trùng.
3.5. Xác định một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm nước giải khát chè đen.
3.6. Theo dõi sự biến đổi chất lượng của sản phẩm trong quá trình bảo quản.
3.7. Hạch toán sơ bộ chi phí sản xuất.
3.8. Đề xuất công nghệ sản xuất nước giải khát chè đen.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan