[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế giàn phơi mực xà tháo lắp nhanh và cải tiến công nghệ xử lý mực xà trên tàu khai thác đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn trong sản xuất

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế giàn phơi mực xà tháo lắp nhanh và cải tiến công nghệ xử lý mực xà trên tàu khai thác đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn trong sản xuất
MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
LỜI NÓI ĐẦU
1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Những nghiên cứu ở ngoài nước
1.2. Những nghiên cứu trong nước
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Mực xà hay còn gọi mực Ma, mực Đại dương, mực Bê đen
2.1.2. Tàu câu mực xà, tàu triển khai thử nghiệm giàn phơi, lò sấy
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp điều tra khảo sát thực trạng nghề câu mực xà
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cải tiến công nghệ
2.2.3. Phương pháp tính toán thiết kế giàn phơi
2.2.3.1. Phương pháp lựa chọn giải pháp thiết kế, vật liệu chế tạo
2.2.3.2. Phương pháp tính toán giàn phơi
2.2.3.3. Phương pháp thử nghiệm đánh giá giàn phơi
2.2.4. Phương pháp NC thiết kế lò sấy tận dụng nhiệt thải máy thủy
2.2.4.1. Xác định vị trí đặt lò sấy
2.2.4.2. Tính toán lượng nhiết thải có khả năng tận dụng để sấy
2.2.4.3. Tính toán thiết kế lò sấy
2.2.4.4. Phương pháp thử nghiệm lò sấy
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.
3.1. Khảo sát thực trạng nghề câu mực Xà
3.1.1. Ngư trường, mùa vụ khai thác
3.1.2. Tàu câu mực, ngư cụ và các trang bị trên tàu
3.1.2.1. Tàu câu mực xà
3.1.2.2. Ngư cụ
3.1.2.3. Trang thiết bị .
3.1.2.4. Hệ thống giàn phơi
3.1.2.5. Hệ thống bảo quản lạnh
3.1.3. Lao động
3.1.4. Kết quả khai thác năm 2007
3.1.5. Những vụ tai nạn trong nghề câu mực xà
3.1.6. Nhu cầu và nguyện vọng của ngư dân
3.2. Thiết kế, chế tạo giàn phơi và lắp đặt trên tàu và thử nghiệm
3.2.1. Thiết kế giàn phơi
3.2.1.1. Lựa chọn giải pháp thích hợp
3.2.1.2. Lựa chọn vật liệu
3.2.1.3. Tính toán thiết kế giàn phơi
3.2.1.4. Kiểm tra ổn tính của tàu khi lắp giàn phơi mực
3.2.2. Chế tạo giàn phơi lắp đặt trên tàu thử nghiệm và điều chỉnh
3.2.3. Tính toán giá thành giàn phơi
3.2.4. Xây dựng quy phạm kỹ thuật vận hành giàn phơi
3.3. Thiết kế, chế tạo lò sấy và lắp đặt lên tàu thử nghiệm
3.3.1. Thiết kế lò sấy tận dụng nhiệt thải máy thuỷ
3.3.1.1. Khảo sát và xác định vị trí đặt lò sấy:
3.3.1.2. Tính toán thiết kế lò sấy
3.3.2. Chế tạo lò sấy và lắp đặt lên tàu thử nghiệm
3.3.2.1. Chế tạo lắp đặt lò sấy
3.3.2.2. Thử nghiệm sấy mực trên tàu
3.3.2.3. Đánh giá sự ảnh hưởng của việc tận dụng khí thải tới động cơ
3.3.3. Xây dựng quy phạm kỹ thuật vận hành lò sấy
3.4. Nghiên cứu cải tiến công nghệ xử lý mực xà trên tàu khai thác
3.4.1. Nghiên cứu cải tiến công nghệ xử lý mực xà phơi khô
3.4.2. Xây dựng quy trình công nghệ
4. TỔNG QUÁT HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1: Một số hình ảnh hoạt động của đề tài
Phụ lục 2: Hình ảnh các mô hình giàn phơi
Phụ lục 3: Kết quả thử nghiệm giàn phơi
Phụ lục 4: Kết quả tính toán sức bền của từng cỡ thép khác nhau
Phụ lục 5: Các bằng chứng làm cơ sở chọn nhiệt thải máy thuỷ
Phụ lục 6: Tính toán các yếu tố thủy lực, mạn khô và ổn tính và phiếu duyệt hồ sơ hoàn công của tàu khi lắp đặt thêm giàn phơi
Phụ lục 7: Các hợp đồng triển khai đề tài và các giấy chứng nhận
Phụ lục 8: Các bản vẽ chế tạo các chi tiết
[/tomtat]

Bài viết liên quan