[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Aminomix - Polyvit trong phòng hội chứng tiêu chảy và tăng trọng của lợn thịt nuôi tại Trại lợn CP xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Aminomix - Polyvit trong phòng hội chứng tiêu chảy và tăng trọng của lợn thịt nuôi tại Trại lợn CP xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng của lợn
2.1.2. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa của lợn
2.1.3. Hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa của lợn.
2.1.4. Những hiểu biết về bệnh tiêu chảy ở lợn.
2.1.5. Vai trò của vi sinh vật trong đường tiêu hóa
2.1.6. Ứng dụng chế phẩm sinh học Aminomix – Polyvit trong chăn nuôi
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2 Phương pháp chế biến thức ăn cho lợn thí nghiệm
3.4.3. Phương pháp theo dõi khả năng sinh trưởng của lợn.
3.4.4. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định
3.4.5. Phương pháp theo dõi tác dụng của Aminomix – Polyvit trong tăng trọng của lợn thịt
3.4.6. Phương pháp theo dõi, phát hiện bệnh tiêu chảy ở lợn
3.4.7. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu
3.4.8. Theo dõi khả năng tiêu tốn thức ăn trên kg tăng khối lượng
3.4.9. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác khác
4.2. Kết quả của đề tài
4.2.1. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Aminomix - Polyvit đến khả năng phòng hội chứng tiêu chảy cho lợn thịt
4.2.2. Kết quả điều trị tiêu chảy ở lợn.
4.2.3. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Aminomix - Polyvit đến khả năng tăng trọng của lợn thịt
4.2.4. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Aminomix - Polyvit đến khả năng tiêu tốn thức ăn cho lợn thịt
4.2.5. Hiệu quả chế phẩm sinh học Aminomix - Polyvit đến lợn thịt
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan