[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm vốn của Ngân hàng thương mại
1.1.2. Phân loại vốn
1.1.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động tại Ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của Ngân hàng thương mại
1.2.3. Các hình thức huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của Ngân hàng thương mại
1.3. Hiệu quả hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của Ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của Ngân hàng thương mại
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của Ngân hàng thương mại
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của Ngân hàng thương mại
1.4. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Những nét khái quát về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua.
2.1.4. Hoạt động huy động vốn.
2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- chi nhánh Hà Nội
2.2.1. Các sản phẩm của huy động vốn từ tiền gửi của khách hàng.
2.2.2. Kết quả hoạt động huy động vốn từ tiền gửi của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012
2.2.3. Thực trạng, hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012 .
2.3. Đánh giá hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
2.3.1. Kết quả đạt được:
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác huy động vốn từ tiền gửi khách hàng.
2.4. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của Ngân hàng Hàng Hải – Chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại Maritime Bank Hà Nội.
3.2.1. Đa dạng hoá hình thức huy động.
3.2.2. Có chính sách lãi suất hợp lý.
3.2.3. Phát triển TK cá nhân, phát hành séc cá nhân và thẻ thanh toán.
3.2.4. Đưa ra chính sách khách hàng hấp dẫn hơn.
3.2.5. Hoàn thiện và phát triển các dịch vụ NH.
3.2.6. Mở rộng công tác marketing NH.
3.2.7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn từ tiền gửi khách hàng.
3.3. Một số kiến nghị.
3.3.1. Kiến nghị với NH TMCP Hàng Hải Việt Nam.
3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước và Ngân hàng Trung ương.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan