[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sai số hệ thống trong kỹ thuật quét gamma phân đoạn trên cơ sở phân bố ngẫu nhiên của nguồn phóng xạ

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sai số hệ thống trong kỹ thuật quét gamma phân đoạn trên cơ sở phân bố ngẫu nhiên của nguồn phóng xạ
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1 KỸ THUẬT QUÉT GAMMA PHÂN ĐOẠN VÀ CÁC KỸ THUẬT GAMMA TRONG KIỂM TRA CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
1.1. Các kỹ thuật gamma trong đánh giá chất thải phóng xạ
1.2. Kỹ thuật quét gamma phân đoạn
Chương 2 MÔ TẢ TOÁN HỌC KỸ THUẬT QUÉT GAMMA PHÂN ĐOẠN VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG ĐÁNH GIÁ SAI SỐ.
2.1. Mô tả toán học của kỹ thuật quét gamma phân đoạn
2.2. Mô hình bài toán thực tế
2.3. Các nghiên cứu trước và những vấn đề còn tồn tại
Chương 3 ĐÁNH GIÁ SAI SỐ HỆ THỐNG CỦA KỸ THUẬT QUÉT GAMMA PHÂN ĐOẠN
3.1. Xây dựng thuật toán mô phỏng phân bố ngẫu nhiên của các nguồn phóng xạ
3.2. Đánh giá sai số hệ thống của hệ SGS bằng mô phỏng phân bố ngẫu nhiên của nguồn phóng xạ.
3.3. Đánh giá độ chính xác của kết quả mô phỏng bằng đồ thị tỉ số Is/Id theo vị trí nguồn
3.4. Hiệu chỉnh sai số gây bởi vị trí theo phương thẳng đứng của nguồn trong một phân đoạn không phẳng
3.5. Biểu diễn kết quả đo trên một phân đoạn của hệ SGS.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan