[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu suất năng lượng đỉnh toàn phần và hiệu suất tổng bằng phương pháp Monte-Carlo

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu suất năng lượng đỉnh toàn phần và hiệu suất tổng bằng phương pháp Monte-Carlo
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ ĐẦU DÒ GERMANIUM BÁN DẪN SIÊU TINH KHIẾT (HPGe)
1.1. Giới thiệu về đầu dò HPGe [1]
1.2. Cơ chế hoạt động của đầu dò để ghi nhận gamma [1, 2]
1.3. Phổ biên độ xung [2]
1.4. Độ phân giải năng lượng
1.5. Hiệu suất đo [3]
1.5.1. Hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần (εp)
1.5.2. Hiệu suất tổng (εt)
1.5.3. Tỉ số P/T
1.5.4. Đường cong hiệu suất
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất của detector [3]
1.6.1. Sự phụ thuộc năng lượng của hiệu suất đỉnh
1.6.2. Yếu tố hình học đo
1.6.3. Hiệu ứng trùng phùng tổng
1.6.4. Hiệu chỉnh phân rã phóng xạ
1.6.5. Hệ điện tử
1.6.6. Sự tự hấp thụ
1.7 Nhận xét
Chương 2 - TƯƠNG TÁC CỦA PHOTON VỚI MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO
2.1. Các cơ chế tương tác của gamma với vật chất [1, 4]
2.1.1. Hấp thụ quang điện
2.1.2. Tán xạ Compton
2.1.3. Hiệu ứng tạo cặp
2.2. Phương pháp Monte Carlo [2]
2.2.1. Giới thiệu
2.2.2. Phương pháp Monte Carlo
2.3. Chương trình MCNP [3, 5, 8]
2.3.1. Giới thiệu về chương trình MCNP
2.3.2. Các bước thực hiện quá trình mô phỏng trong MCNP4C2
Chương 3 - KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH MÔ PHỎNG
3.1. Dạng hình học của đầu dò HPGe
3.2. Mô phỏng và kết quả của quá trình mô phỏng
3.2.1. Mô phỏng
3.2.2. Kết quả của quá trình mô phỏng
3.3. So sánh kết quả mô phỏng của 3 loại đầu dò bằng MCNP4C2 với kết quả mô phỏng của các chương trình khác như GEANT3, GEANT4, MCNP, PENELOPE [7]
3.4. Đánh giá sự tự hấp thụ của các thành phần hóa học trong nguồn
3.5. Nhận xét
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan