[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ Mẫu Giáo 5 – 6 tuổi

[/kythuat]
[tomtat]
Một số hình thức tổ chức các hoạt động đưa dân ca đến với trẻ Mẫu Giáo 5 – 6 tuổi
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯA DÂN CA ĐẾN VỚI TRẺ MẪU GIÁO
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Đặc điểm và khả năng nghe nhạc dân ca của trẻ MG 5 -6 tuổi
1.3. Một số vấn đề lý luận về dân ca Việt Nam:
1.3.1. Khái niệm dân ca
1.3.2. Nguồn gốc, đặc tính của dân ca
1.3.2.1. Nguồn gốc
1.3.2.2. Đặc tính của dân ca
1.3.3. Bản chất và đặc trưng nghệ thuật của dân ca
1.3.4. Một số làn điệu dân ca truyền thống Việt Nam
1.3.4.1. Lý
1.3.4.1.1. Lý ở vùng Nam Bộ
1.3.4.1.2. Lý ở vùng Trung Bộ
1.3.4.2. Dân ca Quan Họ Bắc Ninh
1.3.5. Ý nghĩa của việc đưa dân ca đến với trẻ Mầm Non
1.3.5.1. Giáo dục nghệ thuật, bồi dưỡng tình cảm dân tộc cho trẻ
1.3.5.2. Hình thành và phát triển nhân cách dân tộc cho trẻ
1.3.5.3. Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ
1.3.5.4. Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn hiểu biết về môi trường xung quanh
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÁC BÀI HÁT DÂN TRONG TRƯỜNG MẦM NON
2.1. Khái quát khảo sát thực trạng
2.1.1. Mục đích khảo sát
2.1.2. Nhiệm vụ khảo sát
2.1.3. Khách thể khảo sát
2.1.4. Địa bàn khảo sát
2.1.5. Phương pháp khảo sát
2.2. Phân tích kết quả khảo sát thực trạng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM ĐƯA DÂN CA ĐẾN VỚI TRẺ MẪU GIÁO
3.1. Tổ chức các hoạt động dân ca.
3.1.1. Nghe hát
3.1.2. Dạy hát
3.1.3. Vận động theo nhạc
3.1.3.1. Múa minh họa theo bài hát:
3.1.3.2. Gõ đệm minh họa
3.1.4. Trò chơi âm nhạc
3.1.4.1. Trò chơi rèn luyện thuộc tính âm nhạc
3.1.4.2. Trò chơi luyện trí nhớ âm nhạc
3.2. Tổ chức các hoạt động dân ca trong giờ sinh hoạt
3.2.1. Giờ hoạt động làm quen với văn học:
3.2.2. Giờ hoạt động làm quen với môi trường xung quanh
3.2.3. Giờ hoạt động ngoài trời
3.3. Tổ chức các hoạt động dân ca trong các ngày lễ hội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan