[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp toán tử FK tìm nghiệm số chính xác cho bài toán exciton 2D trong từ trường đều

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp toán tử FK tìm nghiệm số chính xác cho bài toán exciton 2D trong từ trường đều
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ EXCITON
1.1 Exciton
1.1.1 Lịch sử
1.1.2 Khái niệm
1.1.3 Phân loại
1.1.4 Tính chất
1.2 Phương trình Schrödinger cho exciton hai chiều trong từ trường
1.2.1 Toán tử Hamilton của exciton trong từ trường
1.2.2 Toán tử Hamilton của bài toán đối với hệ quy chiếu khối tâm
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ FK
2.1 Giới thiệu về phương pháp toán tử và các bước giải
2.2 Phương pháp toán tử FK cho bài toán hệ nguyên tử, phân tử
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ FK GIẢI BÀI TOÁN EXCITON 2D TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU
3.1 Phương pháp toán tử FK giải bài toán exciton 2D trong từ trường
3.2 Kết quả
3.2.1 Nghiệm chính xác bằng số
3.2.2 Ý nghĩa các số lượng tử k, m
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan