[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh - Phạm Thị Thúy

[/kythuat]
[tomtat]
Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh - Phạm Thị Thúy
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
PHẦN I. MỞ ĐẦU
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Ngoài nước
1.1.2. Trong nước
1.2. Phương pháp thủy canh:
1.2.1. Khái niệm thủy canh
1.2.2. Ưu, nhược điểm của phương điểm thủy canh
1.2.3. Các loại hình thủy canh.
1.3. Dinh dưỡng trong thủy canh
1.3.1. Nhu cầu – nhiệm vụ của các nguyên tố dinh dưỡng
1.3.2. Dung dịch dinh dưỡng
1.4. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đến sự hút các chất dinh dưỡng của rễ và biến dưỡng ở hệ rễ
1.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ CO2
1.4.2. Ảnh hưởng của độ thoáng khí đến sự hút chất dinh dưỡng
1.4.3. Ảnh hưởng của sự ngập úng đối với hệ rễ
1.4.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự hút khoáng
1.4.5. Ảnh hưởng của ánh sáng đến sự hút khoáng
1.4.6. Ảnh hưởng của nồng độ và tỉ lệ các nguyên tố khoáng ở môi trường ngoài đến sự hút khoáng
1.4.7. Ảnh hưởng của nấm bệnh trong dung dịch thủy canh
1.4.8. Ảnh hưởng của các giá thể nuôi trồng thuỷ canh
1.4.9. Ảnh hưởng của chất lượng nguồn nước
1.5. Phương pháp thủy canh tĩnh (thủy canh không hồi lưu)
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Ưu, nhược điểm
1.5.3. Vật liệu, dụng cụ
1.6. Tính toán dinh dưỡng trong kỹ thuật thủy canh
1.7. Giới thiệu về một số loại rau ăn lá và rau ăn quả
1.7.1. Cải xanh
1.7.2. Cải ngọt
1.7.3. Cải thìa
1.7.4. Xà lách
1.7.5. Rau dền
1.7.6. Rau muống
1.7.7. Húng quế
1.7.8. Mồng tơi
1.7.9. Dưa leo
1.8. Thực trạng việc áp dụng mô hình thủy canh tại hộ gia đình
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HYDROBUDDY V1.50 VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHA CHẾ DUNG DỊCH THỦY CANH
2.1. Giới thiệu phần mềm hydrobuddy v1.50
2.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hydrobuddy v1.50
2.2.1. Cài đặt phần mềm
2.2.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm
2.2.3. Sử dụng phần mềm để tính lượng hóa chất cần dùng pha chế:
2.3. Hướng dẫn pha chế dung dịch dinh dưỡng
2.3.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ
2.3.2. Pha chế dung dịch dinh dưỡng
CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH TRỒNG RAU SẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH TĨNH QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH
3.1. Chuẩn bị bộ dụng cụ thủy canh
3.1.1. Vật liệu, dụng cụ
3.1.2. Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng
3.1.3. Một số thiết bị hỗ trợ:
3.2. Chuẩn bị cây con
3.3. Pha dung dịch dinh dưỡng từ dung dịch cốt
3.4. Chăm sóc và bổ sung dung dịch dinh dưỡng
3.5. Thu hoạch
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM TRỒNG THỦY CANH TĨNH
4.1. Mục đích thực nghiệm
4.2. Nội dung thực nghiệm
4.3. Đối tượng thực nghiệm
4.4. Tiến hành thực nghiệm
4.4.1. Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ:
4.4.2. Ươm cây con
4.4.3. Pha chế dung dịch dinh dưỡng gốc
4.4.4. Tiến hành trồng thủy canh
4.4.5. Phân tích kết quả thực nghiệm
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
5.1. Thực nghiệm phương pháp thủy canh tĩnh sử dụng dung dịch dinh dưỡng được pha chế theo công thức rau ăn lá của Howard Resh và Douglas Peckenpaugh
5.2. Thực nghiệm phương pháp thủy canh tĩnh sử dụng dung dịch dinh dưỡng được pha chế theo công thức Dưa leo của Howard Resh (công thức 3)
5.3. Kiểm định chất lượng mẫu rau trồng thực nghiệm
PHẦN III: KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan