[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh - Đặng Thị Kim Dung

[/kythuat]
[tomtat]
Pha chế dung dịch dinh dưỡng để trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh tĩnh - Đặng Thị Kim Dung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. Giới thiệu kỹ thuật thủy canh
1.1. Khái niệm về kỹ thuật thủy canh
1.2. Lợi ích của việc trồng cây thủy canh[3], [10]
1.3. Thủy canh với việc trồng rau sạch[3], [9]
1.4. So sánh giữa trồng cây bằng kỹ thuật thủy canh và trồng cây cần đất[7]
1.5. Một số loại rau ăn lá thường được trồng theo kỹ thuật thủy canh[12]
Chương 2. Cơ sở lí luận của dinh dưỡng thủy canh
2.1. Chất dinh dưỡng trong dung dịch thủy canh[3], [5]
2.2. Dung dịch dinh dưỡng[3], [4], [5]
2.3. Giới thiệu phần mềm pha chế dung dịch dinh dưỡng[6], [7]
Chương 3. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂY TRỒNG THỦY CANH
Chương 4. CÁC LOẠI HÌNH THỦY CANH HIỆN NAY[10]
4.1. Hệ thống thủy canh không hồi lưu (Thủy canh tĩnh)
4.2. Hệ thống thủy canh hồi lưu
4.3. Hệ thống khí canh
Chương 5. THỰC NGHIỆM
5.1. Thực nghiệm 1: Pha chế dung dịch dinh dưỡng[2], [6], [7], [8]
5.2. Thực nghiệm 2: Trồng rau sạch tại hộ gia đình theo phương pháp thủy canh tĩnh
5.3 Thực nghiệm 3: Quay video hướng dẫn trồng rau bằng kỹ thuật thủy canh tĩnh[11]
5.4 Thực nghiệm 4: Đo đạc các chỉ tiêu hóa, sinh về vệ sinh an toàn thực phẩm một số loại rau thu hoạch
Chương 6. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan