[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng bài FCI để khảo sát các quan niệm sai lầm của học sinh THPT và giáo viên Vật lí THCS về lực và các định luật của Newton

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng bài FCI để khảo sát các quan niệm sai lầm của học sinh THPT và giáo viên Vật lí THCS về lực và các định luật của Newton
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Sự cần thiết phải khảo sát các quan niệm sai lầm của học sinh
1.1.1 Lý thuyết kiến tạo
1.1.2 Kiến thức sư phạm chuyên môn của người giáo viên vật lí
1.1.2.1 Kiến thức chuyên môn (Content Knowledge – CK)
1.1.2.2 Kiến thức sư phạm (Pedagogical Knowledge – PK)
1.1.2.3 Kiến thức sư phạm chuyên môn (Pedagogical Content Knowledge – PCK)
1.1.3 Nghiên cứu các quan niệm sai lầm của học sinh là cơ sở để giáo viên hướng dẫn học sinh khắc phục những sai lầm đó
1.1.4 Kết luận
1.2 Các bài test giúp phát hiện quan niệm sai lầm của học sinh
1.2.1 Force Concept Inventory (FCI)
1.2.2 Mechanics Baseline Test (MBT)
1.2.3 Heat and Temperature Conceptual Evaluation (HTCE)
1.2.4 Determining and Interpreting Resistive Electric Circuits Concept Test (DIRECT)
1.2.5 Electric Circuits Concept Evaluation (ECCE)
1.2.6 Conceptual Survey in Electricity and Magnetism (CSEM)
1.3 Giới thiệu bài FCI
1.3.1 Quá trình xây dựng và phát triển của bài FCI
1.3.1.1 Quá trình xây dựng bài FCI
1.3.1.2 Sự phát triển của bài FCI
1.3.1.3 Tính hợp lệ và độ tin cậy của bài FCI
1.3.2 Các phiên bản của bài FCI
1.3.3 Các câu hỏi của bài FCI
1.3.3.1 Bản dịch tiếng Việt của bài kiểm tra FCI
1.3.3.2 Cấu trúc bài FCI
1.3.4 Việc sử dụng FCI trong nghiên cứu và giảng dạy vật lí 20 năm qua
1.3.5 Lý do sử dụng FCI trong đề tài này
1.4 Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 SỬ DỤNG BÀI FCI ĐỂ KHẢO SÁT CÁC QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA HỌC SINH VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON VÀ CÁC LỰC CƠ HỌC
2.1 Đối tượng khảo sát
2.2 Kết quả bài FCI
2.2.1 Kết quả làm bài FCI của ba nhóm trong cuộc khảo sát
2.2.2 Các quan niệm sai lầm của giáo viên và học sinh được thể hiện trong cuộc khảo sát
2.2.2.1 Định luật I Newton
2.2.2.2 Định luật II Newton
2.2.2.3 Định luật III Newton
2.2.2.4 Tác dụng của lực
2.2.2.5 Công thức cộng vận tốc
2.2.2.6 Sự rơi tự do
2.2.2.7 Ném ngang
2.2.2.8 Phân biệt giữa vị trí, vận tốc và gia tốc
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC CÁC QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA HỌC SINH
3.1 Tiến trình khắc phục quan niệm sai lầm của học sinh
3.2. Một số gợi ý giúp khắc phục những quan niệm sai lầm khảo sát được từ bài FCI
3.2.1 Dùng thí nghiệm biểu diễn
3.2.1.1 Quan niệm sai lầm: Trong tương tác giữa hai vật, vật nào có khối lượng lớn hơn thì tác dụng lực lớn hơn lên vật còn lại
3.2.1.2 Quan niệm sai lầm: Khi hai vật tiếp xúc nhau, chỉ có vật nào chuyển động mới gây ra lực. Trong tương tác giữa hai vật, vật nào càng chuyển động nhanh sẽ tác dụng lực càng lớn.
3.2.1.3 Quan niệm sai lầm: Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
3.2.1.4 Quan niệm sai lầm: Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động.
3.2.2 Dùng các phiếu học tập
3.2.2.1 Phiếu học tập số 1 – Lực
3.2.2.2 Phiếu học tập số 2 – Định luật II và III Newton
3.3 Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan