[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế tài liệu hỗ trợ việc tự học Tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên Hóa học ở trường phổ thông phần Học thuyết – Định luật – Khái niệm cơ bản

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế tài liệu hỗ trợ việc tự học Tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên Hóa học ở trường phổ thông phần Học thuyết – Định luật – Khái niệm cơ bản
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1.Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2.Tổng quan về vấn đề tự học
1.2.1. Khái niệm tự học
1.2.2. Các hình thức tự học
1.2.3. Vai trò của tự học
1.3.Quá trình dạy học hóa học ở trường phổ thông
1.3.1. Đặc thù của môn hóa học
1.3.2. Các yêu cầu khi giảng dạy môn hóa học hiện nay
1.4.Tổng quan về việc dạy học môn Hóa học bằng Tiếng Anh
1.4.1. Tầm quan trọng của việc sử dụng Tiếng Anh trong dạy học Hóa học.
1.4.2. Thuận lợi và khó khăn khi dùng Tiếng Anh để giảng dạy Hóa học.
1.5.Định hướng dạy học tích hợp nội dung và ngoại ngữ - CLIL Aproach
1.5.1. CLIL là gì?
1.5.2. Các lưu ý khi thiết kế tiết học khoa học CLIL
1.5.3. Những thách thức khi sử dụng phương pháp CLIL
1.5.4. Giáo viên CLIL vượt qua những thử thách như thế nào?
1.5.5. Ứng dụng của CLIL trong giảng dạy môn khoa học
1.6. Cơ sở lí luận phần thuyết và định luật hóa học cơ bản
1.6.1. Nội dung và vị trí
1.6.2. Một số nguyên tắc chung về phương pháp dạy học
1.6.3. Tầm quan trọng của việc giảng dạy phần học thuyết và định luật
1.6.4. Đánh giá việc dạy học phần học thuyết và định luậ
1.6.5. Phương pháp dạy học phần thuyết và định luật bằng Tiếng Anh
1.7.Thực trạng việc dạy học Hóa học bằng Tiếng Anh ở trường phổ thông
1.7.1. Tình hình chung
1.7.2. Hiệu quả của việc giảng dạy hóa học bằng Tiếng Anh
1.7.3. Cơ hội và thách thức
Chương 2.THIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY MÔN HÓA HỌC
2.1.Tiêu chuẩn thiết kế tài liệu và CD đính kèm
2.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế về nội dung
2.1.2. Tiêu chuẩn thiết kế về hình thức
2.1.3. Tiêu chí thiết kế về tính ứng dụng và tính hiệu quả
2.2. Qui trình thiết kế tài liệu
2.2.1. Chọn và thiết lập cơ sở lí luận
2.2.2. Định hướng nội dung tài liệu
2.2.3. Tìm kiếm, phân tích và chọn lọc các nguồn tư liệu hỗ trợ
2.2.4. Thiết kế cấu trúc và nội dung giáo trình
2.2.5. Thiết kế hình thức tài liệu
2.2.6. Thiết kế các phụ lục và tư liệu hỗ trợ
2.3.Tài liệu hỗ trợ việc tự học Tiếng Anh chuyên ngành cho GV Hóa học
2.3.1. Chương 1 – Nguyên tử (Atoms)
2.3.2. Chương 2 – Bảng hệ thống tuần hoàn (The Periodic table)
2.4. Sử dụng tài liệu tự học
Chương 3.THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm .
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Phương pháp xử lí số liệu
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Đánh giá về nội dung
3.5.2. Đánh giá về hình thức
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan