[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bánh mì Staff của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhằm thâm nhập thị trường dành cho học sinh, sinh viên

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm bánh mì Staff của Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị nhằm thâm nhập thị trường dành cho học sinh, sinh viên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về thị trường
1.1.1. Khái niệm về thị trường
1.1.2. Vai trò của trị trường
1.2. Tổng quan về marketing
1.2.1. Khái niệm về marketing
1.2.2. Vai trò của marketing
1.3. Chiến lược marketing
1.3.1. Khái niệm chiến lược marketing
1.3.2. Vai trò của lập chiến lược marketing
1.4. Tiến trình hoạch định chiến lược marketing
1.4.1. Phân tích khả năng của thị trường
1.4.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.4.3. Lựa chọn chiến lược marketing phù hợp
1.4.4. Thiết kế hệ thống marketing - mix (Marketing hỗn hợp)
1.4.4.1. Chính sách về sản phẩm - Product
1.4.4.2. Chính sách về giá-Price
1.4.4.3. Chính sách phân phối – Place
1.4.4.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp – Promotion.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MARKETING TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ
2.1. Giới thiệu về Công ty Hữu Nghị
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Sản phẩm và dịch vụ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.2. Thực trạng sản xuất tại công ty Hữu Nghị
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty Hữu Nghị
2.4. Hoạt động marketing của công ty Hữu Nghị
2.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
2.4.2. Thị trường mục tiêu
2.4.3. Các chiến lược marketing
2.4.3.1. Chiến lược định vị
2.4.3.2. Chiến lược cạnh tranh
2.4.3.3. Chiến lược theo chu kỳ sống của sản phẩm
2.4.4. Các hoạt động marketing - mix
2.4.4.1. Chính sách sản phẩm
2.4.4.2. Chính sách giá
2.4.4.3. Chính sách phân phối
2.4.4.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
2.4.5. Nhận xét về tình hình hoạt động marketing tại Công ty
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM BÁNH MÌ STAFF THÊM CANXI.
3.1. Giới thiệu về sản phẩm bánh mì Staff mới nhằm cung cấp cho thị trường học sinh sinh viên.
3.1.1. Giới thiệu sản phẩm mới
3.1.2. Phân tích môi trường marketing
3.1.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô
3.1.2.2. Phân tích môi trường vi mô
3.1.2.3. Nội lực của doanh nghiệp
3.1.3. Phân tích SWOT cho sản phẩm Staff mới
3.1.3.1. Điểm mạnh (Strengths)
3.1.3.2. Điểm yếu (Weaknesses)
3.1.3.3. Cơ hội (Opportunities)
3.1.3.4. Thách thức (Threats)
3.2. Xác định mục tiêu marketing
3.3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.3.1. Phân đoạn thị trường
3.4. Lựa chọn chiến lược marketing
3.4.1. Chiến lược định vị thị trường:
3.4.2. Chiến lược theo vị thế cạnh tranh
3.4.2.1. Tìm hiểu chiến lược của đối thủ cạnh tranh
3.4.2.2. Chiến lược theo vị thế cạnh tranh của sản phẩm Staff thêm canxi
3.4.3. Chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm (PLC)
3.5. Xây dựng các chương trình marketing-mix
3.5.1. Sản phẩm (Product)
3.5.2. Giá (Price)
3.5.3. Phân phối (Place)
3.5.4. Xúc tiến hỗn hợp (Promotion)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan