[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho du lịch Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho du lịch Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP
1.1 Một số vấn đề lý luận về du lịch
1.1.1 Các khái niệm
1.1.1.1 Khái niệm du lịch
1.1.1.2 Khái niệm khách du lịch
1.1.2 Khái niệm về sản phẩm du lịch
1.1.3 Thị trường du lịch và đặc điểm của thị trường du lịch
1.2 Lý thuyết về chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong du lịch
1.2.1 Khái quát về hoạt động xúc tiến hỗn hợp
1.2.2 Bản chất của hoạt động xúc tiến hỗn hợp
1.3 Các bước xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp
1.3.1 Xác định mục tiêu chiến lược
1.3.2 Phân tích cạnh tranh
1.3.3 Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
1.3.4 Phân tích SWOT
1.3.5 Xây dựng định vị
1.3.6 Đề xuất các công cụ xúc tiến hỗn hợp
1.3.6.1 Lý luận về quảng cáo
1.3.6.2 Lý thuyết về khuyến khích và tiêu thụ
1.3.6.3 Quan hệ công chúng
1.3.6.4 Marketing trực tiếp
1.4 Bài học kinh nghiệm về quảng bá và xúc tiến của một số nước lân cận
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA DU LỊCH VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về du lịch Việt Nam
2.1.1 Sơ lược về ngành du lịch Việt Nam
2.1.2 Hiện trạng du lịch Việt Nam
2.1.2.1 Tài nguyên du lịch
2.1.2.2 Môi trường xã hội và con người
2.1.2.3 Cơ sở hạ tầng
2.1.3 Thực trạng thị trường du lịch Việt Nam
2.1.3.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng trên thị trường du lịch Việt Nam
2.1.3.2 Phân tích môi trường ngành du lịch Việt Nam
2.1.3.3 Khả năng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trên thị trường Việt Nam
2.2.3.4 Những tồn tại trong phát triển du lịch ở Việt Nam
2.1.4 Tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng phát triển ngành du lịch đến năm 2020
2.2 Thực trạng hoạt động khuếch trương và quảng cáo của du lịch Việt Nam
2.2.1 Hoạt động quảng cáo
2.2.2 Hoạt động khuyến khích tiêu thụ
2.2.3 Hoạt động quan hệ công chúng
2.3.4 Hoạt động marketing trực tiếp
2.3 Những tồn tại và nguyên nhân của hoạt động quảng cáo và khuếch trương
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO DU LỊCH VIỆT NAM
3.1 Mục tiêu của chiến lược
3.2 Phân tích chiến lược của đối thủ cạnh tranh
3.2.1 Chiến lược marketing của du lịch Thái Lan
3.2.2 Chiến lược marketing của du lịch Singapore
3.2.3 Chiến lược marketing của du lịch Malaysia
3.2.4 Chiến lược marketing của du lịch Trung Quốc
3.2.5 Chiến lược marketing của du lịch Indonesia
3.3 Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
3.3.1 Phân đoạn thị trường
3.3.1.1 Phân đoạn thị trường theo địa lý
3.3.1.2 Phân đoạn thị trường theo thu nhập bình quân đầu người
3.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.4 Phân tích SWOT cho sản phẩm du lịch Việt Nam
3.4.1 Điểm mạnh
3.4.1.1 Tài nguyên văn hoá
3.4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên
3.4.2 Điểm yếu
3.4.2.1 Cơ sở hạ tầng kém.
3.4.2.2 Nhân lực ngành du lịch còn yếu về chuyên môn
3.4.2.3 Vấn đề ô nhiễm, vệ sinh ở những địa điểm thu hút khách du lịch
3.4.2.4 Chất lượng dịch vụ du lịch còn kém và nghèo nàn
3.4.2.5 Hoạt động Marketing, quảng cáo và xúc tiến du lịch thiếu tính chuyên nghiệp và chưa có tính hiệu quả cao
3.4.2.6 Năng lực cạnh tranh kém, mạng lưới thông tin ngành yếu
3.4.2.7 Tài nguyên du lịch
3.4.2.8 Chưa có sự liên kết giữa các cơ quan bộ ngành để cùng phát triển du lịch Việt Nam
3.4.2.9 Thiên tai và dịch bệnh
3.4.2.10 Cơ sở hạ tầng
3.4.2.11 Du khách quốc tế nhiều người không muốn quay trở lại
3.4.3 Cơ hội
3.4.3.1 Vị trí địa lý của nước ta
3.4.3.2 Việt Nam có nền chính trị ổn định
3.4.3.3 Hình thức du lịch ngày càng được đa dạng
3.4.3.4 Mức sống của người dân trong và ngoài nước ngày càng nâng cao kéo theo nhu cầu đi du lịch ngày một lớn
3.4.3.5 Nhà nước chú trọng phát triển du lịch bằng các chính sách cho hiện tại và tương lai
3.4.4 Thách thức
3.4.4.1 Vấn đề vệ sinh
3.4.4.2 Tài nguyên - Môi trường
3.4.4.3 Giá cả và suy thoái kinh tế
3.4.4.4 Vấn đề xuất phát điểm của ngành du lịch Việt Nam
3.4.4.5 Nhân lực và các chính sách
3.4.4.6 Thách thức với Việt Nam về sự quá tải của một số các địa điểm du lịch
3.5 Định vị cho du lịch Việt Nam
3.6 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho du lịch Việt Nam
3.6.1 Hoạt động quảng cáo
3.6.2 Hoạt động khuyến khích và tiêu thụ
3.6.3 Hoạt động quan hệ công chúng
3.6.4 Hoạt động marketing trực tiếp
3.6.5 Chiến dịch xúc tiến cho từng thị trường cụ thể
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan