[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học bất phương trình mũ và logarit ở cấp trung học phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học bất phương trình mũ và logarit ở cấp trung học phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
1. Bất phương trình mũ và logarit trong thể chế dạy học ở THPT
1.1. Phân tích chương trình
1.2. Phân tích sách giáo khoa.
1.2.1. Bất phương trình mũ cơ bản.
1.2.2. Bất phương trình mũ đơn giản
1.2.3. Phân tích các TCTH liên quan đến BPT mũ
1.2.4. Bất phương trình logarit cơ bản
1.2.5. Bất phương trình logarit đơn giản
1.2.6. Phân tích các TCTH liên quan đến BPT logarit.
2. Các dạng sai lầm mà HS thường gặp khi giải các bài tập BPT mũ và logarit
2.1. Sai lầm có tính hệ thống và có thể dự đoán trước được
2.1.1. Không xác định đúng TXĐ của hàm số mũ và logarit:
2.1.2. Học sinh không quan tâm đến TXĐ của BPT logarit.
2.1.3. Khi giải những bài toán BPT logarit, HS thường xuyên mắc phải các sai lầm trong quá trình biến đổi BPT đã cho về dạng cơ bản hoặc BPT đại số khi không tuân thủ các qui tắc tính logarit
2.2. Sai lầm do quan niệm
2.3. Sai lầm do tồn tại qui tắc hành động
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Giới thiệu thực nghiệm
2.2. Phân tích tiên nghiệm (a priori)
2.3. Phân tích hậu nghiệm (a posteriori) các bài toán thực nghiệm.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan