[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học khái niệm giới hạn dãy số trong môi trường Sketchpad

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học khái niệm giới hạn dãy số trong môi trường Sketchpad
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA KHÁI NIỆM GIỚI HẠN
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của khái niệm giới hạn
1.2. Phạm vi tác động và các bài toán liên quan đến khái niệm giới hạn
1.2.1. Phạm vi tác động của khái niệm giới hạn
1.2.2. Các bài toán liên quan đến khái niệm giới hạn
1.3. Các đối tượng có liên quan đến khái niệm giới hạn
1.4. Chướng ngại khoa học luận của khái niệm giới hạn
1.5. Các quan điểm về khái niệm giới hạn
1.6. Các tổ chức toán học tham chiếu
1.7. Kết luận chương I và một số câu hỏi nghiên cứu
Chương 2. GIỚI HẠN DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA THPT
2.1. Phân tích chương trình
2.1.1. Đối với chương trình chuẩn
2.1.2. Đối với chương trình nâng cao
2.2. Phân tích SGK
2.2.1. Hoạt động tiếp cận khái niệm giới hạn của dãy số
2.2.2. Định nghĩa dãy số có giới hạn 0
2.2.3. Định nghĩa dãy số có giới hạn hữu hạn
2.2.4. Vai trò của giới hạn dãy số
2.3. Các kiểu nhiệm vụ liên quan đến khái niệm giới hạn dãy số
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰCNGHIỆM
3.1. Hình thức và đối tượng thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.2.1. Tình huống tiếp cận phần mềm Sketchpad
3.2.2. Tình huống thực nghiệm
3.3. Dàn dựng kịch bản
3.4. Những sự lựa chọn cho tình huống thực nghiệm
3.5. Phân tích tiên nghiệm
3.5.1. Biến và giá trị của chúng
3.5.2. Chiến lược, cái có thể quan sát được, sự ảnh hưởng của biến và môi trường phản hồi từ phần mềm
3.6. Phân tích hậu nghiệm
3.6.1. Phân tích Phiếu số 1 (Pha 1)
3.6.2. Phân tích phiếu số 2 (pha 2)
3.6.3. Phân tích phiếu số 3 (pha 3)
3.6.4. Phân tích pha 4
3.6.5. Phân tích phiếu số 4 (pha 5)
3.6.6. Phân tích phiếu số 5 (pha 6)
3.6.7. Phân tích phiếu số 6 (pha 7)
3.6.8. Phân tích pha 8
3.7. Kết luận thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan