[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hàm phân hình và sự hội tụ của chuỗi hàm phân hình

[/kythuat]
[tomtat]
Hàm phân hình và sự hội tụ của chuỗi hàm phân hình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
Chương II: HÀM PHÂN HÌNH
2.1 Hàm phân hình.
2.2 Trường các hàm phân hình.
2.3 Không gian mê-tric các hàm phân hình.
2.4 Biểu diễn hàm phân hình.
Chương III: HỘI TỤ CỦA CHUỖI HÀM PHÂN HÌNH
3.1 Lý thuyết tổng quát về sự hội tụ của chuỗi hàm phân hình.
3.2 Khai triển phân thức từng phần của πcotzπ.
3.3 Công thức Euler.
3.4 Lý thuyết Eisenstein về hàm lượng giác.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan