[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đo từ trường Trái đất

[/kythuat]
[tomtat]
Đo từ trường Trái đất
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
TỔNG QUAN
CHƯƠNG I: TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT
1.1. Trường địa từ:
1.1.1. Sơ lược về lịch sử phát hiện:
1.1.2. Đặc điểm:
1.1.2.1. Các thành phần của trường địa từ:
1.1.2.2. Cực từ và cực địa từ:
1.1.2.3. Xích đạo từ và xích đạo địa từ:
1.1.2.4. Các bản đồ phân bố trường địa từ:
1.1.3. Nguồn gốc:
1.1.3.1. Trường địa từ và nguồn gốc bên trong Trái đất:
1.1.3.2. Dị thường từ và nguồn gốc từ vỏ Trái đất:
1.1.3.3. Trường địa từ và nguồn gốc bên ngoài Trái đất:
1.1.4. Sự biến thiên theo thời gian:
1.1.4.1. Biến thiên thế kỷ:
1.1.4.2. Biến thiên ngày đêm:
1.1.4.3. Từ mạch động:
1.1.5. Vai trò:
1.2. Quan trắc trường địa từ:
1.2.1. Mô hình trường địa từ:
1.2.2. Các phương pháp quan trắc trường địa từ:
1.2.2.1. Quan trắc sự phân bố theo không gian:
1.2.2.2. Quan trắc sự biến thiên theo thời gian:
1.2.2.3. Quan trắc khảo cổ từ:
1.2.2.4. Khảo sát cổ từ:
1.2.3. Các thông số của trường địa từ tại thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lân cận:
1.3. Quan trắc địa từ tại Việt Nam:
1.3.1. Mạng lưới đài trạm quan trắc địa từ ở Việt Nam:
1.3.2. Từ trường bình thường lãnh thổ Việt Nam:
1.3.3. Biến thiên thế kỷ của từ trường Trái đất:
1.3.4. Bão từ:
1.3.5. Nghiên cứu từ trường ứng dụng:
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU DỤNG CỤ
2.1. Phần mềm CASSY Lab:
2.1.1. Giới thiệu:
2.1.2. Vài điều cần biết về giao diện của phần mềm CASSY:
2.2. Cảm biến CASSY:
2.2.1. Công dụng:
2.2.2. Thông số kỹ thuật:
2.3. Hộp μV:
2.3.1. Công dụng:
2.3.2. Thông số kỹ thuật:
2.4. Cặp cuộn dây Helmholtz:
2.4.1. Công dụng:
2.4.2. Thông số kỹ thuật:
2.5. Dây nối:
2.5.1. Công dụng:
2.5.2. Thông số kỹ thuật:
2.6. Động cơ và bộ điều khiển động cơ:
2.6.1. Chú ý an toàn:
2.6.2. Mô tả, thông số kỹ thuật:
2.6.2.1. Động cơ thí nghiệm:
2.6.2.2. Bộ điều khiển động cơ:
2.6.3. Cách hoạt động:
2.7. Cục biến thế:
2.8. La bàn:
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích thí nghiệm:
3.2. Nguyên lý:
3.3. Dụng cụ thí nghiệm:
3.4. Các bước tiến hành thí nghiệm:
3.4.1. Lắp ráp thí nghiệm:
3.4.2. Cài đặt các thông số cho phép đo:
3.4.3. Thực hiện phép đo:
3.4.4. Những điều cần lưu ý:
3.5. Xử lý kết quả:
3.6. Cách tính sai số:
3.7. Báo cáo kết quả thí nghiệm:
3.7.1. Một số kết quả khi đo theo 3 trục tọa độ Descartes:
3.7.2. Kết quả khi đo theo 2 trục:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan