[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát hàm lượng của lân trong đất ở nông trường Nhà Nai – Bình Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát hàm lượng của lân trong đất ở nông trường Nhà Nai – Bình Dương
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ LÂN
1.1. VAI TRÒ CỦA LÂN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG [2]
1.1.1. Vai trò của lân đối với cây trồng
1.1.2. Vai trò của lân đối với sự phát triển cây trồng
1.1.3. Vai trò của lân trong độ phì nhiêu của đất
1.2. LÂN TRONG CÂY [2]
1.2.1. Tỷ lệ lân trong cây
1.2.2. Những dạng lân trong cây
1.3. LÂN TRONG ĐẤT [2]
1.3.1. Tỷ lệ lân trong đất
1.3.2. Các dạng lân trong đất và sự chuyển hóa lân trong đất [1, 7]
1.3.3. Khả năng cung cấp lân cho cây của đất và phương pháp đánh giá [2]
1.4. VẤN ĐỀ HẤP THỤ VÀ GIỮ CHẶT LÂN CỦA ĐẤT [2]
1.4.1. Khả năng hấp thụ lân của đất
1.4.2. Vấn đề giữ chặt lân của đất
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG
2.1. ĐỊNH NGHĨA [5]
2.2. ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG [3]
2.3. CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG DÙNG [3]
2.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT [3]
Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÂN TRONG ĐẤT
3.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LÂN TỒNG SỐ TRONG ĐẤT
3.1.1. Phương pháp thể tích (theo Loren-Seppe)[8]
3.1.2. Phương pháp trắc quang
3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÂN DỄ TIÊU TRONG ĐẤT
3.2.1. Phương pháp Kiêcxanôp [8]
3.2.2. Phương pháp Oniani [8]
3.2.3. Phương pháp Machighin [8]
3.2.4. Phương pháp axit ascorbic [12]
Chương 4: TỔNG QUAN VỀ CÁC ION GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LÂN TRONG ĐẤT
4.1. VAI TRÒ CỦA SẮT TRONG ĐẤT[6]
4.2. VAI TRÒ CỦA NHÔM TRONG ĐẤT
4.3.VAI TRÒ CỦA CANXI TRONG ĐẤT
4.4. VAI TRÒ CỦA MAGIÊ
Chương 5. TỔNG QUAN VỀ NÔNG TRƯỜNG CAO SU NHÀ NAI – BÌNH DƯƠNG
5.1. TỔNG QUAN VỀ NÔNG TRƯỜNG
5.2. GIỚI THIỆU VỀ CAO SU NHÀ NAI VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CAO SU PHƯỚC HÒA
5.3. LẤY MẪU VÀ XỬ LÝ MẪU ĐẤT
Chương 6. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
6.1. DỤNG CỤ - HÓA CHẤT
6.2. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU
6.3. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LÂN DỄ TIÊU
6.4. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LÂN TỔNG SỐ
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan