[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ thuật biên soạn phương án nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (Phần kim loại – Hóa học 12 nâng cao)

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ thuật biên soạn phương án nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (Phần kim loại – Hóa học 12 nâng cao)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lý luận về kiểm tra – đánh giá
1.1.1. Khái niệm về kiểm tra – đánh giá
1.1.2. Mục đích và chức năng của kiểm tra – đánh giá
1.1.3. Các phương pháp kiểm tra – đánh giá
1.1.4. Đổi mới phương pháp kiểm tra – đánh giá
1.2. Cơ sở lý luận về trắc nghiệm
1.2.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2.2. Khái niệm trắc nghiệm
1.2.3. Phân loại câu hỏi trắc nghiệm
1.2.4. So sánh tự luận và trắc nghiệm khách quan
1.3. Dùng trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra – đánh giá
1.3.1. Trắc nghiệm khách quan tiêu chuẩn hóa
1.3.2. Trắc nghiệm khách quan ở lớp học của giáo viên
1.3.3. Hình thức câu hỏi trắc nghiệm khách quan thông thường
1.3.4. Phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan
1.3.5. Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan hay một bài trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa
1.4. Tổng quan về phần Kim loại SGK Hóa học 12 nâng cao
1.4.1. Mục tiêu của chương
1.4.2. Cấu trúc và nội dung
1.4.3. Một số lưu ý về chương 5, 6 và phương pháp dạy học
Chương 2 KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN NHIỄU TRONG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (CHƯƠNG 5,6 – HÓA HỌC 12 NÂNG CAO)
2.1. Một số sai lầm trong quá trình giải bài tập phần Kim loại của học sinh
2.1.1. Sai lầm cụ thể liên quan đến kiến thức lý thuyết
2.1.2. Sai lầm liên quan đến kỹ năng giải toán
2.1.3. Sai lầm trong khi áp dụng phương pháp giải toán
2.1.4. Sai lầm liên quan đến thực hành hóa học
2.2. Kỹ thuật xây dựng phương án nhiễu trong trắc nghiệm khách quan
2.2.1. Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học
2.2.2. Câu hỏi trắc nghiệm về tính toán hóa học
2.2.3. Câu hỏi trắc nghiệm về thực hành hóa học
2.2.4. Câu hỏi trắc nghiệm có sử dụng hình ảnh trực quan
2.2.5. Kỹ thuật xây dựng phương án nhiễu khác
2.3. Một số lưu ý khi xây dựng phương án nhiễu phần Kim loại
2.3.1. Lưu ý khi biên soạn câu dẫn và đáp án
2.3.2. Lưu ý khi xây dựng phương án nhiễu
2.4. Biên soạn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn
Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Phân tích kết quả thực nghiệm
3.4.1. Phân tích kết quả bài kiểm tra thực nghiệm 15 phút
3.4.2. Phân tích kết quả bài kiểm tra thực nghiệm 1 tiết
3.5. Kết luận về kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan