[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học vỏ thân cây đinh lăng trổ Polyscias guilfoylei Bail. Họ Nhân Sâm (Araliaceae) - Nguyễn Trần Bảo Huy


[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học vỏ thân cây đinh lăng trổ Polyscias guilfoylei Bail. Họ Nhân Sâm (Araliaceae) - Nguyễn Trần Bảo Huy
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 : TỔNG QUAN
1.1.MÔ TẢ THỰC VẬT
1.2.THÀNH PHẦN HÓA HỌC
1.3.CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1.HÓA CHẤT – THIẾT BỊ
2.2.KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU
2.3.ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO VÀ CÔ LẬP HỢP CHẤT
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1.KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT BU-1
3.2.KHẢO SÁT CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT ED-1
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
A.PHẦN TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
B.PHẦN TÀI LIỆU TIẾNG ANH
C.PHẦN TÀI LIỆU TRÊN MẠNG INTERNET
[/tomtat]

Bài viết liên quan