[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát thành phần hóa học vỏ thân cây đinh lăng trổ Polyscias guilfoylei Bail. Họ Nhân Sâm (Araliaceae) - Nguyễn Thị Kim Liên

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát thành phần hóa học vỏ thân cây đinh lăng trổ Polyscias guilfoylei Bail. Họ Nhân Sâm (Araliaceae) - Nguyễn Thị Kim Liên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 MÔ TẢ THỰC VẬT
1.2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC
1.3 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1 HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.2 KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU
2.3 ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
2.4 TÁCH CÁC PHÂN ĐOẠN TỪ CAO BUTANOL
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT LIEN-Bu1
3.2 KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT LIEN-Bu2
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. PHẦN TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
B. PHẦN TÀI LIỆU TIẾNG ANH
C. PHẦN TÀI LIỆU TRÊN MẠNG INTERNET
[/tomtat]

Bài viết liên quan