[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lắp ráp bài thí nghiệm kiểm chứng định luật Brewster về phân cực ánh sáng

[/kythuat]
[tomtat]
Lắp ráp bài thí nghiệm kiểm chứng định luật Brewster về phân cực ánh sáng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT
1.1 THÍ NGHIỆM MALUS
1.1.1 Dụng cụ thí nghiệm
1.1.2 Tiến hành thí ngiệm
1.1.3 Giải thích thí nghiệm
1.1.4 Kết luận
1.2 THÍ NGHIỆM BREWSTER
1.2.1 Dụng cụ thí nghiệm
1.2.2 Tiến hành thí nghiệm
1.2.3 Giải thích thí nghiệm
1.2.4 Định luật Brewster
1.3 KHẢO SÁT LÝ THUYẾT VỀ SỰ PHÂN CỰC DO PHẢN XẠ
1.3.1 Điều kiện biên của vector điện trường E
1.3.2 Điều kiện biên của vector từ trường H
1.3.3 Khảo sát lý thuyết về phân cực do phản xạ
1.3.4 Đối với ánh sáng tự nhiên
1.4 GÓC QUAY MẶT PHẲNG PHÂN CỰC DO PHẢN XẠ
1.4.1 Mặt phẳng phân cực
1.4.2 Góc quay mặt phẳng phân cực do phản xạ
1.5 ĐỘ PHÂN CỰC
1.5.1 Độ phân cực
1.5.2 Độ phân cực của chùm tia phản xạ
CHƯƠNG 2: THÍ NGHIỆM
2.1 THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG ĐỊNH LUẬT BREWSTER
2.1.1 Mục đích thí nghiệm
2.1.2 Dụng cụ thí nghiệm
2.1.3 Bố trí – tiến hành thí nghiệm
2.1.4 Kết quả thí nghiệm
2.1.5 Sai số phép đo (của 1 lần đo)
2.2 THÍ NGHIỆM ĐO GÓC QUAY MẶT PHẲNG PHÂN CỰC
2.2.1 Mục đích thí nghiệm
2.2.2 Dụng cụ thí nghiệm
2.2.3 Bố trí – tiến hành thí nghiệm
2.2.4 Kết quả thí nghiệm
2.2.5 Sai số phép đo
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan