[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế tiến trình dạy học một số bài thuộc chương trình Vật lý 11 nâng cao theo chu trình học tập 3E sử dụng Phet Simulations

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế tiến trình dạy học một số bài thuộc chương trình Vật lý 11 nâng cao theo chu trình học tập 3E sử dụng Phet Simulations
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Yêu cầu đổi mới PPGD theo hướng tích cực hóa người học hiện nay
1.2. Giới thiệu về dạy học theo chu trình
1.3. Quá trình hình thành và phát triển của chu trình học tập 5E
1.3.1. Mô hình dạy học của Johann Friedrich Herbart
1.3.2. Mô hình dạy học của John Dewey
1.3.3. Chu trình học tập của Heiss, Obourn và Hoffman.
1.3.4. Chu trình học tập Atkin – Karplus
1.3.5. Mô hình dạy học theo chu trình BSCS 5E hiện nay
1.4. Cơ sở thực tiễn của việc vận dụng chu trình học tập 5E ở Việt Nam và trên thế giới
1.4.1. Điều kiện sử dụng chu trình học tập 5E
1.4.2. Thực tế của việc sử dụng chu trình học tập 5E trong dạy học
1.5. Giới thiệu về PhET Simulations
1.5.1. Đôi nét về PhET Simulations
1.5.2. Lý do giới thiệu về PhET Simulations
1.5.3. Cách sử dụng PhET Simulations
1.6. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÝ 11 NÂNG CAO THEO CHU TRÌNH HỌC TẬP 3E SỬ DỤNG PHET SIMULATIONS
CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của việc tiến hành thực nghiệm sư phạm
3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
3.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Chuẩn bị
3.3.2. Hoạt động trên lớp
3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.5. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình tiến hành thực nghiệm sư phạm
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.6. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan