[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước đầu ứng dụng kĩ thuật “dạy học theo góc” vào việc dạy đọc - hiểu các trích đoạn kịch Vũ Như Tô, Hồn Trương Ba da hàng thịt ở trường THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Bước đầu ứng dụng kĩ thuật “dạy học theo góc” vào việc dạy đọc - hiểu các trích đoạn kịch Vũ Như Tô, Hồn Trương Ba da hàng thịt ở trường THPT
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Khái quát về dạy học theo góc
1.1.1. Khái niệm về dạy học theo góc
1.1.2. Điều kiện để dạy học theo góc
1.1.3. Quy trình tổ chức dạy học theo góc
1.1.4. Tổ chức dạy học theo góc
1.1.5. Ưu điểm và hạn chế của dạy học theo góc
1.1.5.1. Ưu điểm
1.1.5.2. Hạn chế
1.2. Tổng quan về kịch
1.2.1. Khái niệm về kịch - kịch bản văn học
1.2.2. Những đặc trưng loại hình kịch
1.2.2.1. Kịch tính
1.2.2.2. Cốt truyện kịch
1.2.2.3. Tính cách kịch
1.2.2.4. Lời thoại, hành động kịch
1.2.3. Đặc điểm của bi kịch:
1.2.3.1. Khái niệm về “bi kịch” trong văn học:
1.2.3.2. Đặc điểm của bi kịch trong văn học:
1.3. Điểm qua chương trình dạy học văn bản kịch ở THPT
1.4. Tác giả và tác phẩm
1.4.1. Tác giả Nguyễn Huy Tưởng và tác phẩm kịch Vũ Như Tô
1.4.1.1. Tiểu sử và sự nghiệp Nguyễn Huy Tưởng
1.4.1.2. Tác phẩm “Vũ Như Tô”
1.4.2. Tác giả Lưu Quang Vũ và tác phẩm kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt
1.4.2.1. Tác giả Lưu Quang Vũ
1.4.2.2. Tác phẩm “Hồn Trương Ba da hàng thịt”
2.1. Quan điểm tổ chức hoạt động dạy học theo góc trong dạy kịch ở trường THPT
2.1.1. Dạy học văn bản kịch theo góc gắn với định hướng tổ chức dạy học theo hướng tích cực
2.1.2. Dạy học văn bản kịch theo góc theo quan điểm tích hợp
2.1.3. Dạy học văn bản kịch theo góc phải gắn với môi trường học tập thân thiện-nghiêm túc và tổ chức lớp học nề nếp
2.1.4. Dạy học văn bản kịch theo góc phải có sự kết hợp đồng bộ các hướng tiếp cận
2.1.5. Dạy học văn bản kịch theo góc phải có sự hợp tác giữa vai trò của thầy - trò, thầy - nhóm trò, trò - trò, trò - nhóm trò
2.1.6. Dạy học văn bản kịch theo góc phải gắn với tâm lí lứa tuổi học sinh THPT
2.2. Thiết kế bài đọc hiểu tác phẩm kịch theo góc
2.2.1. Nguyên tắc chia góc
2.2.2. Mục đích của việc chia góc:
2.2.3. Nội dung công việc các góc
2.3. Một số kĩ thuật phối hợp
2.3.1. Phiếu học tập:
2.3.1.1. Phiếu học tập HS chuẩn bị ở nhà
2.3.1.2. Phiếu làm việc theo góc:
2.3.2. Dạy học hợp tác:
2.3.2.1. Chia nhóm và phân công nhiệm vụ các nhóm trưởng, thư kí, nhóm viên
2.3.2.2. Sự phối hợp trong từng nhóm và các thành viên nhóm
2.4. Tiến trình lên lớp:
2.5. Giáo án dạy đọc hiểu tác phẩm kịch theo góc
2.6. Một số lưu ý về việc ứng dụng kĩ thuật dạy học tác phẩm kịch theo góc
2.6.1. Cách kiểm tra, đánh giá tương ứng với kĩ thuật dạy học nói trên
2.6.2. Về cách quan sát, ghi nhận thông tin trên lớp học của giáo viên và học sinh
2.6.3. GV giải quyết những tình huống phát sinh của HS khi tham gia DHTG
2.6.3.1. Tình huống khi HS thực hiện tại các góc và luân chuyển góc
2.6.3.2. Tình huống khi HS trình bày kết quả thảo luận và tham gia chất vấn
2.6.4. GV nhận xét kết quả thảo luận, định hướng và chốt lại nội dung bài học HS
2.6.4.1. Nhận xét kết quả thảo luận:
2.6.4.2. Định hướng:
2.6.4.3. Chốt lại nội dung bài học:
2.6.5. GV hướng dẫn HS chủ động hệ thống lại nội dung bài học sau khi tham gia thảo luận trên lớp
2.6.5.1. Định hướng chung:
2.6.5.2. Ví dụ định hướng cụ thể HS hệ thống cho hai bài học trích đoạn kịch Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng) và Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
3.1. Mục đích và yêu cầu thực nghiệm
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
3.1.2. Yêu cầu thực nghiệm
3.2. Thời gian và tổ chức thực nghiệm
3.2.1. Thời gian thực nghiệm
3.2.2. Tổ chức thực nghiệm
3.3. Giáo án thực nghiệm
3.3.1. Phiếu học tập
3.3.2. Giáo án thực nghiệm
3.4.2. Nhận xét, đánh giá kết quả thực nghiệm
3.4.2.1. Về phía người dạy
3.4.2.2. Về sự phản hồi từ phía người học
3.4.3. Một số đề xuất từ thực nghiệm:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan