[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước chuyển từ lời giải toán học sang lời giải tin học của một bài toán

[/kythuat]
[tomtat]
Bước chuyển từ lời giải toán học sang lời giải tin học của một bài toán
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: THUẬT TOÁN – MỘT NGHIÊN CỨU TRI THỨC LUẬN
1.1. Thế nào là vấn đề - bài toán
1.2. Thuật toán và các phương pháp biễu diễn thuật toán
1.3. Biến và lệnh gán
1.4. Cấu trúc cơ bản của thuật toán
1.5. Một số phương pháp giải quyết vấn đề - bài toán
1.6. Vai trò của công cụ tính toán
CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI THUẬT TOÁN TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 1990 – 2000
2.1. Khái niệm thuật toán
2.1.1 Phần lý thuyết
2.1.2. Phần bài tập
2.2. Ngôn ngữ biểu diễn thuật toán
2.2.1 Phần lý thuyết
2.2.2 Phần bài tập
CHƯƠNG 3: MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI THUẬT TOÁN TRONG DẠY HỌC TIN HỌC GIAI ĐOẠN 2006 ĐẾN NAY
3.1. Bài toán và thuật toán trong [M]
3.1.1. Khái niệm bài toán
3.1.2. Khái niệm thuật toán
3.1.3. Một số ví dụ về thuật toán
3.1.4 Các tổ chức tin học
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM
4.1. Mục đích và giả thuyết nghiên cứu
4.2. Giới thiệu thực nghiệm
4.2.1. Hình thức thực nghiệm
4.2.2. Bài toán thực nghiệm
4.2.3. Dàn dựng kịch bản
4.3. Phân tích tiên nghiệm
4.3.1. Biến tình huống và biến didactic
4.3.2. Các chiến lược có thể
4.3.3. Phân tích kịch bản
4.4 Phân tích hậu nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan