[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm văn xuôi nghệ thuật Hồ Dzếnh

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm văn xuôi nghệ thuật Hồ Dzếnh
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
CHƯƠNG 1: CẢM THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ QUÊ HƯƠNG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT HỒ DZẾNH
1.1. Cảm thức về con người
1.1.1. Con người hiện thân của số phận tăm tối lụi tàn nhưng có tâm hồn đẹp đẽ tượng trưng cho tinh thần Việt nam cao quí
1.1.1.1. Những số phận tăm tối lụi tàn
1.1.1.2. Những tâm hồn đẹp đẽ tượng trưng cho tình thẩn Việt nam cao quí
1.1.2. Con người tha phương lưu lạc
1.1.2.1. Con người tha hương vì chí nguyện giang hồ
1.1.2.2. Con người tha phương lưu lạc vì sự xô đẩy của số phận:
1.1.3. Con người tự vấn, tự ý thức.
1.2. Cảm thức về quê hương
1.2.1. Quê cha - một gốc rễ, một cội nguồn:
1.2.2. Quê mẹ - vùng quê sinh trưởng cũng là cội nguồn cảm hứng nghệ thuật của nhà văn
CHƯƠNG 2: LỜI VĂN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN XUÔI HỒ DZẾNH
2.1. Phương thức tổ chức lời văn nghệ thuật trong vấn xuôi nghệ thuật Hồ Dzếnh
2.1.1. Lời văn nghệ thuật được tổ chức theo phương thức trần thuật chủ quan
2.1.2. Lời văn nghệ thuật được tổ chức theo phương thức trần thuật khách quan
2.2. Sắc thái biểu hiện của giọng điệu kể chuyện trong văn xuôi nghệ thuật Hồ Dzếnh
2.2.1. Một giọng điệu trữ tình sâu lắng thấm đẫm cảm xúc
2.2.2. Một giọng điệu thủ thỉ tâm tình thấm đượm nỗi buồn thương man mác khi hoài niệm về quá khứ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan