[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm văn xuôi nghệ thuật của Vũ Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm văn xuôi nghệ thuật của Vũ Bằng
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
CHƯƠNG 1: HIỆN THỰC CUỘC SỐ NG VÀ TẤM LÒNG NHÀ VĂN TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT CỦA VŨ BẰNG
1.1. Hiện thực cuốc sống trong các sáng tác của Vũ Bằng
1.2. Tấm lòng nhà văn trong các sáng tác của Vũ Bằng.
1.2.1. Sự khám phá vẻ đẹp tâm hồn của những con người bất hạnh
1.2.2. Sự ưu tiên cho việc bộc lộ cái "tôi" nội cảm.
1.3. Sự đan xen hài hòa giữa hiện thực cuốc sống và tấm lòng nhà văn.
CHƯƠNG 2: HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI, THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT CỦA VŨ BẰNG
2.1. Hình tượng con người
2.1.1. Con người lạc loài, cô đơn:
2.1.2. Con người lo âu, đau khổ trong nỗi mềm khắc khoải không nguôi.
2.1.2.1. Con người lo âu, đau khổ
2.1.2.2. Con người trong nỗi niềm khắc khoải không nguôi
2.2. Thời gian và không gian nghệ thuật
2.2.1. Thời gian nghệ thuật
2.2.2. Không gian nghệ thuật
CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG DIỆU "TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT CỦA VŨ BẰNG
3.1. Một giọng văn thủ thỉ tâm tình:
3.2. Những câu văn dồi dào cảm giác
3.3. Những trang viết giàu nhạc tính, nhạc điệu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan