[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm truyện ngắn Lưu Trọng Lư

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm truyện ngắn Lưu Trọng Lư
MỤC LỤC
DẪN NHẬP
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TRUYỆN NGẮN CỦA LƯU TRỌNG LƯ
1.1. Truyện ngắn và truyện ngắn hiện đại Việt Nam trước năm 1945
1.1.1. Truyện ngắn – khái niệm, đặc trưng
1.1.2. Vài nét về truyện ngắn hiện đại Việt Nam trước 1945
1.2. Lưu Trọng Lư và truyện ngắn của ông
1.2.1. Lưu Trọng Lư – tiểu sử, sự nghiệp sáng tác
1.2.2. Vị trí của truyện ngắn trong sáng tác của Lưu Trọng Lư
1.2.3. Chất thơ trong truyện ngắn của Lưu Trọng Lư
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TRUYỆN NGẮN LƯU TRỌNG LƯ
2.1. Đề tài trong truyện ngắn Lưu Trọng Lư
2.2. Cảm hứng nghệ thuật trong truyện ngắn Lưu Trọng Lư
2.2.1. Cảm hứng trữ tình
2.2.2. Cảm hứng thế sự
CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TRUYỆN NGẮN LƯU TRỌNG LƯ
3.1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật
3.2. Nghệ thuật tổ chức cốt truyện và tạo dựng tình huống truyện
3.2.1. Tổ chức cốt truyện
3.2.2. Tạo dựng tình huống truyện
3.3. Kết cấu
3.3.1. Kết cấu tuyến tính
3.3.2. Kết cấu phi tuyến tính
3.4. Ngôn từ nghệ thuật trong truyện ngắn Lưu Trọng Lư
3.5. Không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Lưu Trọng Lư
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan